Tallinna Maraton 2018 ennustusmäng

Tallinna Maraton 2018 ennustusmäng

Ennusta enda lõpuaeg ja võida Nike Air Zoom Pegasus 35 jooksutossud

[Form id=”16″]

Ajakiri Sport tarbijamängu „Tallinna Maratoni ennustusmäng“ reeglid

1. Tarbijamäng
1.1. Ajakiri Sport tarbijamäng (edaspidi nimetatud Tarbijamäng) algab 30.08.2018. ja kestab
kuni 07.09.2018. Tarbijamängu korraldab OÜ Ajakiri Sport, asukoht Tamme tee 1,
75501 Saku (edaspidi nimetatud Korraldaja).
1.2. Tarbijamängu läbiviimise kord on kehtestatud Tarbijamängu Korraldaja poolt
käesolevates reeglites. Kõik Tarbijamängu Korraldaja otsused Tarbijamängu läbiviimisel on
lõplikud ning kõigile Tarbijamängus osalejatele kohustuslikud.
2. Auhind ja soodustused
2.1. Korraldaja annab ühele 10 km, ühele 21,1 km ja ühele 42,195 km distantsil osalejale, kes

ennustavad oma tulemuse kõige täpsemalt, auhinnaks Nike Air Zoom Pegasus 35 jooksujalatsid.
Arvesse lähevad www.ajakirisport.ee/ennustus sisestatud ennustused. Kui täpsemini ennustatud
tulemused on võrdsed, loositakse auhind täpselt ennustanute vahel.
Korraldaja jätab endale õiguse auhind asendada teise samaväärse auhinnaga tingimusel, et
auhinna rahaline väärtus ei lange.
3. Tarbijamängus osalemine
3.1. Tarbijamängus osalemiseks tuleb Tallinna Maratonil osalejal sisestada enda ennustatav
lõpptulemus aadressil: www.ajakirisport.ee/ennustus
3.3. Parim ennustaja kuulutatakse välja peale Tallinna Maratoni ametliku protokolli kinnitamist,
kuid mitte hiljem kui 17.09.2018
3.4. Tarbijamängus ei või osaleda Tarbijamängu Korraldaja ettevõtte töötajad.
4. Auhindade üleandmine
4.1. Korraldaja võtab võitjatega ühendust registreerimisel antud telefoni numbril kahe päeva
jooksul peale loosimist ning edastab Auhindade kättesaamiseks vajaliku informatsiooni ja
tingimused.
4.2. Auhinna vastuvõtmisest teatamist võitja poolt loetakse ühtlasi ka loa andmisena
Tarbijamängu Korraldajale kasutada võitja nime meedias, reklaamides, PR-kampaaniates jms
üritustel ilma võitjale selle eest täiendavat tasu maksmata ja vastavat kokkulepet sõlmimata.
4.3. Võitja peab auhinna üleandmisel esitama oma isiku tuvastamiseks Korraldajale isikut
tõendava dokumendi (pass, juhiluba, ID kaart). Võitja kinnitab auhinna vormistamisel õigete
andmete esitamist oma allkirjaga auhinna üleandmise dokumendil.
4.4. Auhinna võitja nimi avaldatakse Ajakirja Sport Facebooki lehel.
4.5. Auhindade võitjal on õigus loovutada Auhind kolmandale isikule.
Täpsem info e-aadressil toimetus@ajakirisport.ee
4.8. Tarbijamängus osaleja poolt Tarbijamängu korraldamise tingimuste eiramise või
Tarbijamängu Korraldajale enda kohta valede või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti
muude ebaõnnestumiste korral (kampaania Korraldajal ei õnnestu võitjaga kontakti saada
tema poolt edastatud kontaktandmetel jmt), mis ei ole tingitud kampaania Korraldaja süüst, ei
vastuta Tarbijamängu Korraldaja Tarbijamängus osalejate Auhinna loosimisest või Auhinna
kätteandmisest kõrvalejäämise eest.
4.9. Auhinna üleandmisega seotud riiklikud maksud tasub Korraldaja Eesti Vabariigi
seadustes sätestatud korras.
4.10. Kampaania Auhindu ei asendata Tarbijamängus osalejate nõudmisel teist liiki
auhindadega ega hüvitata rahas, v.a juhul, kui Auhind asendatakse teise samaväärse
auhinnaga Korraldaja otsusel.
5. Üldsätted

5.1. Korraldajal on õigus teha muudatusi või täpsustusi Tarbijamängu reeglites, teavitades
sellest täiendavalt ajakirjas Sport või internetis www.ajakirisport.ee

5.2. Kampaania Korraldajal on vääramatu jõu ilmnemisel ühepoolne õigus katkestada
Kampaania ja jätta Auhind välja andmata, teatades sellest viivitamatult ajakirjas Sport või
internetis www.ajakirisport.ee.

5.3. Lisainformatsiooni Kampaaniaga seotud küsimustes saab e-aadressil
toimetus@ajakirisport.ee

5.4. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis
kehtivatele seadustele.

5.5. Kõik pretensioonid seoses Kampaaniaga tuleb saata kirjalikult aadressil OÜ Ajakiri
Sport, Tamme tee 1, Saku 75501.

5.6. Iga ennustusmängus osaleja saab ennustada vaid korra, juhul kui ennustaja ennustab
korduvalt, läheb arvesse ajaliselt esimesena sisestatud ennustus.

5.7. Peale ennustusmängu lõppu sisestatud ennustused arvesse ei lähe.

5.8. Arvesse lähevad ainult ennustused, kus on täidetud kõik väljad.

5.9 Ennustusmängus osalejad lisatakse ajakirja Sport uudiskirja saajate hulka. Uudiskirjast saab loobuda vajutades uudiskirja lõpus olevale vastavale lingile.