Välismaailma korrastamine algab sisemaailmast

Teadlik Muutumine
Foto: Shutterstock.com

Füüsiliste treeningutega tegelevad paljud päevast päeva, aga miks mitte treenida järjepidevalt ka oma vaimu? Mis sellest kasu võiks olla, rääkisime ettevõtja ja koolitaja Ville Jehega tema korraldatava koolituse „Teadliku muutuse kunst” (TMK) näitel.

„Oleme haridusteel omandanud hulgaliselt eri oskusi alates lugemisest ja arvutamisest kuni autojuhtimiseni välja. Milliste võtetega aga reguleerida paremini oma sisemaailma ehk kuidas saada hakkama emotsioonide ja sundmõtetega, seda meile õpetatud pole,” toob koolitaja välja ja lisab, et kui neid oskusi üldse on, siis on need omandatud isiklike kogemuste kaudu, väga harva oleme neid teadlikult edasi arendanud nii, nagu kunagi näiteks lugemisoskusega tegime. „Aga just teadlikust oskuste arendamisest on meil senises elus kõige enam kasu olnud ja kursus täidab selle tühimiku senises hariduses – annab tööriistad oma emotsioonide ja mõttemaailma korrastamiseks,” kirjeldab ta teadliku muutuse kunsti olemust.

Ville Jehe
Ville Jehe Foto: Siim Villido

Ühelt tasandilt teisele

Nii nagu lugema õppimist alustatakse tähtedest ja sõnadest, tuleb ka sisemaailmaga tegelemiseks kõigepealt selle ülesehitus selgemaks saada, seega keskendutaksegi kahepäevase kursuse alguses inimese ülesehitusele. „Tutvutakse praktiliste harjutuste ja isikliku kogemuse baasil inimese kõigi viie tasandiga – õpitakse, kuidas tajume oma füüsilist keha, emotsioone, mõttemaailma, mõistuse kõrgemat osa intellekti ja iseennast ehk päris mina. Eraldi tegeletakse teadlikkusega, mida kõik inimesed küll kasutavad, kui mille teadlik kasutamine annab elus olulisi eeliseid,” selgitab Jehe.

Koolituse teisel päeval võetakse põhjalikult ette igapäevaelu suurimad energiaröövlid ja kõige raskemate probleemide allikad – emotsioonid. Tehakse selgeks, kuidas neid ära tunda, mida nendega tavaliselt tehakse ja mida veel teha saab. Kursuse kolmandas osas tegeletakse mõistuse madalama osa – mentaalsusega. Õpitakse ära tundma ja ignoreerima mälu baasilt tekkivaid automaatseid mõtteid, mis väga tihti ei sobi hetke konteksti ehk pole tegelikult kasutatavad. Tihti on isegi nii, et mällu on salvestunud tõele ehk tegelikkusele mittevastav informatsioon, mis suunab meid igas sarnases situatsioonis vigu tegema, aga ka seda saab korrigeerida.

Kõik on omandatav

„Kui inimene on asunud oma kaht peamist väljakutset –emotsioonide ja mõtetega tegelemist – juba realiseerima, siis avaneb võimalus teadlikult kasutama hakata sisemaailma kõrgemaid tasemeid, intellekti juurde kuuluvat intuitsiooni ja inspiratsiooni. Neid omadusi oleme harjunud vaatama kui kaasasündinuid – kellel on, kellel mitte. Tegelikult on aga ka need harjutatavad ehk omandatavad igaühele. Lihtsalt seni, kuni meie sisemaailmas on käimas emotsioonide ja mõtete rock-kontsert, ei ole meil mingit võimalust peenemaid tööriistu kasutada, „müra” on lihtsalt liiga kõva,” usub Jehe.

Inimkond on kriisis

TMK kursuse kirjeldatud ülesehituse on koolitaja sõnul tinginud praktiline keskkond. „Ühelt poolt on tänapäeva inimesed jõudnud arengus nii kaugele, et suurem osa suudab oma sisemaailma protsesse juba tajuda, seega on avanenud võimalus neid ka juhtida. Seda tõestab järjest kasvav huvi vastavate teemade vastu, mida tõestavad näiteks juba trendina levivad erinevad mindfulness’i käsitlused,” selgitab Jehe ja lisab, et teiselt poolt on just inimeste sisemaailma takistused tänapäeva ühiskonnas üheks suuremaks probleemiks, seda nii üksikindiviidi (sisemaailmast põhjustatud raskete haiguste sagenemine) kui ka ühiskonna (poliitilised, majanduslikud ja humanitaarkriisid) tasemel. „Seega, kui soovime midagi muuta, tuleb alustada sisemaailmast. Seejärel on muutusi keskkonnas lihtne teha. Kui aga endiselt ignoreerime vajadust inimeste sisemaailma muuta ja proovime muutusi korraldada vaid väliskeskkonna kaudu, on edu lootus pehmelt öeldes naiivne,” arvab ta. „Võiks öelda, et oleme inimkonnana jõudnud kriisi, mis sunnib meid paratamatult oma sisemaailmu korrastama, sest välismaailma kaudu muutuste korraldamine pole õnnestunud – oleme seda ju teadlikult proovinud kui mitte sajandi, siis pool sajandit kindlasti.”

Igapäevane töö teeb tulemuse

Igas asjas toob kõige paremaid tulemusi järjepidevus ja praktika. Nii ka koolitustel omandatu – kui õpitut pidevalt päris elus rakendama hakata, tõuseb sellest tulu. Ville Jehe kinnitab, et kõikide koolitustega on üks asi sarnane: kui osaleja piirdub koolitusel saadud teadmistega, on koolituse mõju väga lühiajaline. „Et mõju oleks püsiv, on vaja aktiivselt tegutseda,” leiab ta. TMK koolitusel antakse lisaks teoreetilistele teadmistele osalejatele kaasa ligi 20 eri tehnikat sisaldav „tööriistakast”, mille sisu on eelnevalt koos läbi proovitud ja mille õiget kasutamist piisavalt harjutatud,” selgitab Jehe. „Nende tööriistade igapäevane kasutamine garanteerib muutuse – elu saab lihtsam. Kui palju ja tihedalt inimene kursuselt saadud tehnikaid kasutab, sellest sõltub tema muutuse kiirus. Olles ise u 30 aasta jooksul läbinud väga suure hulga eri kursusi ja koolitusi, saan küll öelda, et teadliku muutuse kunsti kursus, mille läbisin ise kuus aastat tagasi, oli senistest kõige praktilisem ja jäin sealt saadud tehnikaid kohe kasutama ning kasutan siiamaani,” kinnitab Jehe.

Ain Käpp
Ain Käpp Foto: erakogu

Ain Käpp (TallinnHotels OÜ tegevjuht): Kuulan rohkem, reageerin vähem

„Vajadusest koolituse järele sain aru siis, kui pinged ja stress jäid sisse ning see hakkas ära sööma jõudu ja tahet, mis minus kogu aeg olemas olid olnud. Igapäevane produktiivsus hakkas langema, aga mees-ei-nuta-koolkonna esindajana oskasin väga hästi emotsioonidega hakkama saada – neid alla surudes, olles väliselt rahulik ja tasakaalukas. Kui esmakordselt „Pealtnägijast” TMK kohta kuulsin sain aru, et just seda olen otsinud. Mu tähelepanu paelus praktilisus, et ei eeldata eelteadmisi või –kogemusi, ja rääkisid minu jaoks n-ö päris inimesed.

Ville on koolitaja ja esinejana suurepärane – juba sellest on palju õppida, ta tähtsustab TMK-s õpitu igapäevaellu toomist. Näiteks, et keeruliste teemadega koosolekul oleks võimalik oma mõtete ja emotsioonidega hakkama saada, sest need ju segavad, mitte ei aita.

Süsteemse harjutamisega 14 kuu jooksul oskan tänaseks häirivad emotsioonid jooksvalt ära saata ja suudan mind takistavad mentaalsuse mustrid tühistada. Õhtul tunnen, et ma ei ole tühi, vaid mu sees on mõnusalt vaikne ja energiat on üle, et töövälisele olemisele pühenduda. Jõuan rohkem ja kulutan ennast palju vähem, fookus on selgem, kuulan rohkem, reageerin vähem.”

Kris Leinatamm
Kris Leinatamm Foto: erakogu

Kris Leinatamm (SA Leinatamme Fond, juhatuse liige): Emotsioonid on hallatavad

„TMK koolitus tuli minu juurde kolmel korral. Viimasel korral endise kolleegi kaudu, kelle arvamust, kogemusi ja soovitusi ma väga hindan. Möödunud kevadel maadlesin hinges ikka veel väga tugevalt isa kaotuse tagajärgedega. Olin kohati isegi peaaegu tegutsemisvõimetu ja oma emotsioonidest nii läbiimbunud, et ei teinud enam neil ja endal vahet. Kolleegi muljed Ville koolitusest oli täpselt see, mida mul oli vaja kuulda.

Vaieldamatult kõige kasulikum on koolituselt saadud teadmine, et emotsioonid on hallatavad. Emotsioonid ei oma inimest, vaid inimesed omavad emotsioone. Ja see annab tohutu võimu oma elu üle. Ja vabaduse. Vabaduse valida oma emotsioone.

Teine teadmine on samaväärselt vabastav: meile pole piiranguid pandud, meie oleme piirangud pannud. Ja kes paneb, saab ka ära võtta. Meil on mingi nägemus endast (piirav) ja see määratleb meid. Nägemuse (piirangu) vabanedes vabaneme ka ise.

Minu jaoks on alati olnud määrav ka sõnumitooja isiksus – see, mida ta ise oma elus on saavutanud ja kas tegu on teoreetiku või praktikuga. Ville on sõnulseletamatult veenev sõnumiedastaja. Minu jaoks. Villes elav tasakaal ja kindlus on harvaesinev ja järgimisväärne.”

Tekst: Merilin Piirsalu