ERM kogub lugusid kehast ning kehatajust kultuuris

ERM
Foto: Shutterstock.com

Eesti Rahva Muuseum ootab kirjalikke kaastöid, fotosid ja esemeid teemal „Keha ja kultuur“, mis oleks aluseks nii selle teemavaldkonna teaduslikuks uurimiseks kui ka muuseumi kavandatava suurnäituse koostamiseks.

Üks võimalus muuseumi kogumistöösse panustamiseks on vastata ERMi küsimuslehele, kus on välja toodud rida küsimusi kolmes alateemas: 1) sport, keha ja tervis; 2) riietumine, mood ja välimus ning 3) iluideaalid ja keha muutmine.

Küsimustele vastates palutakse silmas pidada kultuurilisi norme, ootusi või trende, mis inimese tervisekäitumist, riietumist, iluideaale või kehataju tervikuna mõjutavad.

Vettehüpe
Foto: ERM

Muuseumile pakub seejuures huvi mehe- ja naisespetsiifiline kehataju, tehnoloogiliste vahendite roll füüsilise võimekuse tõstmisel või vormi jälgimisel; samuti ümberkehastumine ja keha kaunistamine kas iluprotseduuride, esemete või tehnoloogia abil ning n–ö avalik keha, mille suhtes on ühiskonnas kõrgendatud tähelepanu.

Küsimuslehe leiab ERMi kodulehelt: www.erm.ee/et/content/kysimuslehed. Küsimuslehed on abiks ERMi kirjasaatjatele teatmematerjali kogumiseks muuseumit huvitavatel teemadel. Vastama on aga oodatud kõik, kel soov kaasa aidata meie kultuuripärandi säilimisele.

Kirjalike vastuste kõrval kogub ERM ka fotosid ja esemeid, mis näituse teemasid ilmestaksid. Näiteks võib muuseumile anda oma pulsikella, telepoest tellitud spordikaupa, personaalse toitumiskava või kaalujälgimispäeviku, aga ka keha kaunistamiseks mõeldud esemeid, füüsilise puude või traumaga toimetulekuks kasutatava abivahendi jne.

Nii fotode kui ka esemete juurde palub muuseum kindlasti lisada ka kirjelduse, mis annaks teaduritele, uurijatele ja näituse kuraatoritele võimaluse siduda iga eseme ka oma looga. Saabunud materjalide seast valib ERM välja eeskätt näitusele, ent saatja nõusolekul ka muuseumi kogudesse vastu võtmiseks sobilikud fotod ja esemed. Kaastööde ja materjalide saatmise lisainfot saab ERMi peaarhivaar Tiina Taelalt (tiina.tael@erm.ee).

Allikas: Eesti Rahva Muuseum