Armastad loodust? Põnevat infot leiad Eesti elurikkust kajastavast uuest loodusportaalist

Päikeseloojang

Nüüd on kõigil võimalus külastada uut portaali loodusveeb.ee, mis koondab olulist ja huvitavat teavet kogu Eesti elurikkusest. Veebist leiab ka värskeid loodus- ja keskkonnateemalisi uudiseid ning sündmuseid.

Loodusveebi teemad on jagatud kümneks suureks plokiks: ökoloogiline mitmekesisus, liigiline mitmekesisus, geneetiline mitmekesisus, looduskaitse, maastiku ja maapõue väärtused, looduskasutus, keskkonnaharidus, looduses liikumine, elurikkus ja teised eluvaldkonnad ning nõuanded ja vabatahtlik kaasalöömine.

Loodusveebi projektijuhi, Keskkonnaagentuuri juhtivspetsialisti Kaisa Viira sõnul on uue portaali eesmärk vähendada erinevate elurikkust käsitlevate andme- ja infoallikate killustatust. Lisaks pakub veebileht inimestele selgitusi elurikkuse ja selle kaitse vajalikkusest ning loob seoseid, kuidas on elurikkus seotud teiste valdkondadega.

Portaali üheks eripäraks ongi kõikide teemade juures elurikkuse aspekti rõhutamine. „Näiteks sõna “loodusturism” on kuulnud peaaegu igaüks, aga Loodusveebist leiab lisaks teavet, kuidas turism elurikkust mõjutab, milline on elurikkust säästev turism, kas loodusturism on alati loodussõbralik või kuidas mõjutavad spordiüritused elurikkust,“ selgitab Viira uue veebilehe eripärasid.

Üheks huvitavaks teemaks veebis on tulevikus kindlasti harrastusteaduse projektide lehekülg, mis annab vabatahtlikele loodusuurijatele teada, millistes ettevõtmistes parasjagu nende abi oodatakse, olgu selleks siis erinevad riiklikud vabatahtlike seired või teadlaste üleskutsed.

Keskkonnaagentuuri eluslooduse osakonna juhataja Timo Kark usub, et Loodusveebi suurim väärtus on see, et oluline osa elurikkusega seotud informatsiooni on koondatud ühele lehele, mida pidevalt uuendatakse ja täiendatakse. „Uuest veebist saavad inimesed kõige värskema ja põhjalikuma info elurikkuse kohta, mis siiani on olnud puudulik ja laiali erinevate asutuste kodulehtedel. Informatsioon on tehtud inimestele kättesaadavamaks ja tänu sellele leiab see ka laialdasemat kasutamist,” kinnitab Kark.

Eraldi plokk on Loodusveebis kokku pandud nendele, kes soovivad looduses liikuda. Sealt leiab viited erinevatele matkaradadele, soovitusi ja info erinevate kehtivate piirangute kohta (liikumispiirangualad, jahikeelualad, veesõidupiirangud jne).

Kuna praegusel ajal on looduses liikumine üks vähesest võimalustest end kodust välja ajada, siis kindlasti tasub Loodusveebile pilk peale heita ning ammutada järgmisteks käikudeks inspiratsiooni.

Eesti loodus on avastamist väärt, sest siin on ilus igal aastaajal!

Tekst: Ajakiri Sport