Eesti Jalgpalli Liit (EJL) andis välja ligi 80-leheküljelise juhendmaterjali, mis keskendub laste turvalisuse ja heaolu tagamisele.

Jalgpall
Foto: Pexels

EJLi turvalisuse ja heaolu programmi projektijuhi Juta Petersoo sõnul on tegemist ainulaadse trükisega. „Selleteemalist käsiraamatut nii suures mahus Eesti spordivaldkonnas varasemalt avaldatud pole,” lausus Petersoo.

Juhendmaterjal on eelkõige suunatud klubidele ja igapäevaselt jalgpallis tegutsevatele inimestele, sealhulgas ka lastele ja nende vanematele. Käsiraamat sisaldab nii teoreetilisi suuniseid, näiteid kui ka praktilisi näidisvorme, mida saab erinevates olukordades rakendada. Peatükkides käsitletakse turvalisuse tagamise alustõdesid, organisatsiooni valmisolekut ja ennetustööd, teadlikkuse tõstmist, juhtumitest teavitamist ning turvalisust tagavate meetmete mõõtmist.

„Meie eesmärk on, et kõigil osapooltel oleks jalgpallis turvaline tegutseda. Tähtis on, et treenerid saaksid teha oma tööd professionaalselt ja lapsed omandada uusi oskusi toetavas keskkonnas. Käsiraamat võimaldab kõigil toimetada ühtsete arusaamade ja reeglite järgi,” sõnas Petersoo.

Juhendmaterjali välja andmist on toetanud Eesti Kultuurkapital ning sisu tugineb Euroopa jalgpalliliidu UEFA ja sihtasutuse Terre des Hommes’i poolt koostatud alusdokumentidele, kuid lähtub Eesti oludest ning Eesti spordi ja jalgpalli omapäradest.

Jalgpalliliidu president Aivar Pohlak märkis, et käesolev materjal pakub klubidele ja treeneritele teadmisi, mille abil lastele turvalise keskkonna loomisega iseseisvalt tegeleda, luua klubisisesed süsteemid ja mõelda erinevate elus ette tulevate olukordade peale. „Oluline on just süsteemne tegevus, mille osaks on ennetus, märkamine ja õige reageerimine,” rääkis Pohlak.

EJL on astunud mitmeid samme laste heaolu toetamiseks jalgpalliplatsil ja selle kõrval. Lisaks mahuka juhendmaterjali kokku panemisele on jalgpalliliit alates 2020. aastast korraldanud koolitusi „Ennetamine ja märkamine spordikeskkonnas”, kus on kokku osalenud 261 inimest. Tänavu alustas organisatsioonis tööd turvalisuse ja heaolu programmi projektijuhina.

Laiemalt teeb EJL laste heaolu toetamiseks koostööd ka sotsiaalkindlusameti, justiitsministeeriumi, politsei- ja piirivalveameti, Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutusega ning klubidega.

Eesti Jalgpalli Liidu loodud juhendmaterjaliga saab tutvuda EJLi kodulehel.

Allikas: EJLi pressiteenistus