TAI alustas kooliõpilaste tervisekäitumise uuringuga

Õpilased
Foto: Pexels

Tervise Arengu Instituut (TAI) on alustanud kooliõpilaste tervisekäitumise uuringuga, mille eesmärk on koguda teavet koolinoorte terviseseisundi, tervisekäitumise ja heaolu kohta ning analüüsida saadud tulemusi seoses noorte sotsiaal-majandusliku taustaga. 2021/2022. aasta uuringus pööratakse lisatähelepanu noorte vaimsele tervisele ja Covid-19 pandeemia mõjule noorte eluviisile.

 „Koroonaviiruse pandeemia on mõjutanud noorte inimeste elusid kogu maailmas ja meie uuring annab hea võimaluse võrrelda eri riikide noorte kogemusi. Kui varasemalt on hinnatud noorte vaimset heaolu ohustavaid riskitegureid, sealhulgas ka koolielu puudutavaid tegureid, siis käesolev uuring hindab lisaks koroonaviiruse pandeemiast tingitud piirangute mõju õpilaste eluviisile,“ kommenteeris TAI teadur ja uuringu koordinaator Leila Oja.

Koroonaviiruse teemal on küsimustikus nii faktiküsimusi, mis selgitavad näiteks, kas õpilane on vaktsineeritud või andnud positiivse koroonaproovi, kui ka hinnangulisi küsimusi, millega saadakse teada, kuidas koroonast tingitud piirangud on avaldanud mõju õpilase elule tervikuna.

„Täname kõiki koolijuhte, kes on juba reageerinud ja teatanud oma otsusest uuringus osaleda. Palume ka koolidel, kes on saanud kutse, kuid kellel pole võimalik osaleda, anda tagasisidet, me  ootame teie vastust,“ edastas Oja.

Seekordne küsitlus viiakse läbi eelneva kokkuleppe alusel koolijuhiga novembrist 2021 kuni veebruarini 2022. Lapsevanematele saadetakse uuringu infoleht klassijuhatajate kaudu. Küsitletakse 5., 7. ja 9. klasside õpilasi, kes on valdavalt 11-, 13- ja 15-aastased. See on iga, kus noorel kujunevad ja juurduvad tervisekäitumise harjumused ning just selles eas on inimene väga vastuvõtlik nii headele kui halbadele mõjudele. Küsitluses osalevad noored nii eesti kui vene õppekeelega koolidest, kokku sajast koolist üle Eesti.

Viimane uuringulaine toimus 2018. aastal ning analüüsitavas andmestikus on 4727 õpilase andmed (vastamismäär 76%). Täismahus on võimalik eelmise perioodi raportiga tutvuda siin: 158107216065_Eesti_kooliopilaste_tervisekaitumine_2017_2018_uuringu_raport.pdf (tai.ee)

Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (Health Behaviour in School-Aged Children; HBSC) on WHO egiidi all korraldatav rahvusvaheline uuring noorte eluviisidest ja heaolust, mis viiakse läbi nelja-aastase vaheajaga enamikus Euroopa riikides ja Põhja-Ameerikas. Tänaseks kuulub HBSC võrgustikku 50 riiki/regiooni. Esimene uuring Eestis toimus 1993/1994. õppeaastal. Kogutud andmete tabelid valmivad 2023. aasta I poolel, need avaldatakse Tervise Arengu Instituudi veebilehel (http://www.tai.ee), kus on praegu saadaval  2006., 2010., 2014. ja 2018. aasta uuringute andmetabelid ja raportid.

Allikas: Tervise Arengu Instituut