Uuring: vaid pooled eurooplastest on oma füüsilise tervisega rahul, suurim murekoht on ülekaalulisus

Huawei

Uue aasta saabudes mõtlevad paljud meist oma tervise parandamisele. Hiljutine uuring paljastab ebameeldiva pildi – vaid 50% eurooplastest ütleb, et on oma füüsilise tervisega rahul. Samas on 87% nutikella kasutajatest tänu nutiseadme andmetele oma igapäevaelus juurutanud vähemalt ühe uue tervisliku harjumuse.

Üleeuroopalise uuringu raames uuriti inimeste terviseteadlikkust, hoiakuid ja käitumist ning toodi esile nutiseadmete, eriti nutikellade potentsiaali tervise edendamisel. Euroopa kodanike seas on tõusnud huvi tervise vastu, kuid rahulolu üldise terviseseisundiga on endiselt tagasihoidlik.

Ainult pooled küsitletutest on oma füüsilise vormiga rahul. “Huvitav on see, et 91% vastanutest soovib parandada vähemalt ühte tervisega seotud elustiili aspekti. Enamik nutikella kasutajaid tunnistas, et nende seade aitas neil tervislikumaid harjumusi juurutada, tulenevalt nende teadlikkusest oma keha oluliste näitajate kohta,” rääkis tehnoloogiaekspert ja Huawei koolitusjuht ning uuringu tellija esindaja Jekaterina Mishina.

Uuringust selgus, et mentaalne tervis on paljudele esmatähtis, sealjuures uni ja stress on peamised murekohad. “Teadlikkus olulistest tervise indikaatoritest on väga piiratud ja enam kui pooled Euroopa kodanikest ei käi regulaarselt arsti juures. Samas nutikella kasutajad külastavad arsti sageli pärast seadme kuvatud ebakorrapäraseid tervisenäitajaid,” tutvustas Mishina.

Mishina sõnul näitavad terviseuuringu tulemused, et nutikellade kasutajad on teadlikumad ja motiveeritumad oma tervise parandamisel. “Näiteks on nad teadlikumad olulistest tervisenäitajatest ja teevad sagedamini tervisega seotud valikuid, nagu treeningu sagedus, une kvaliteet ja toitumisharjumused.”

“Kuigi nutikellade kasutamine ei pruugi olla kõigile kohene tervise edendamise lahendus, rõhutab läbi viidud uuring, et teadlikkus ja regulaarne jälgimine võivad aidata inimestel teha informeeritumaid valikuid oma tervise heaks,” sõnas Mishina.

Nutikellade kasutajad kinnitasid, et seadme info põhjal on nad muutnud oma harjumusi. Näiteks 47% vastajatest on suurendanud treeningute sagedust, 39% parandanud oma uneharjumusi ning 76% usub, et seade on mõjutanud positiivselt nende vaimset tervist.

Mishina sõnul võib uuringu tulemuste põhjal kokku võtta, et nutikellad ei ole vaid tehnoloogiavidinad vaid praktilised vahendid, mis motiveerivad tegutsema, tõstavad inimeste teadlikkust ning abistavad tervislike valikute tegemisel.

Allikas: Huawei Eesti