Viis põhjust, miks me vajame vaimse tervise esmaabi andjaid

Süda
Foto: Pexels

Väga paljud meist on õppinud põhimõtteid, mille alusel anda abivajajale füüsilise tervise esmaabi. Kui meil on olemas vajalikud oskused, julgeme vigastatud inimesele kõhklemata läheneda ning esmast abi pakkuda. Nõnda saame leevendada kannatusi ja võime päästa elusid.

Miks aga on tarvis vaimse tervise esmaabi andmise oskustega inimesi?

  1. Vaimse tervise probleemid on väga levinud ja nendega puutub elu jooksul ühel või teisel viisil kokku igaüks.Eestis on koguni neljandik tervisekaotustest põhjustatud vaimse tervise probleemidest, millest omakorda pool tuleneb depressioonist. Vaimse tervise häired esinevad sagedamini kui südamehaigused, kopsuhaigused ja vähk kokku. On väga tõenäoline, et igaühel on kokkupuuteid peres, tööl, kodus või trennis inimestega, kellel esineb vaimse tervise muresid.
  2. Ootejärjekorrad spetsialistide juurde on pikad ning abi piirkondlikult ebavõrdselt kättesaadav.Lisaks on vaimse tervise raskuste eripäraks see, et inimesed kannatavad kauem, kui füüsilise tervise probleemidega, mistõttu toimub abini jõudmine liiga sageli juba hetkel, kui häire on välja kujunenud ning järgnev raviperiood pikk. Vaimse tervise esmaabi andja saab olla elupäästev vahelüli pakkudes abi mure sõnastamisel, esmast leevendust võimaliku vaimse tervise häire süvenemisel ning julgustust spetsialisti abini jõudmisel.
  3. Vaimse tervise probleemidele abi otsides eelistavad inimesed esimesena pöörduda oma pereliikme, sõbra või lähedase poole.Kuigi nii nagu füüsilise tervise esmaabi puhul, ei saa me ka vaimse tervise esmaabi andes võtta arsti rolli, võime sellegi poolest olla just see, kes olulisel hetkel oskab märgata, kuulata ning pakkuda esmast tuge ja infot. Vaimse tervise esmaabi koolituse läbimiseks ei ole tarvis eelnevaid psühholoogiaalaseid teadmisi ja selle pakkumine on jõukohane igaühele, kes on koolituse läbinud.
  4. Vaimse tervise teemadega on seotud häbimärgistamine, mis olulisel määral raskendab õigeaegselt vajaliku abini jõudmist.Möödunud aastal läbiviidud küsitlusest selgus, et suur osa inimestest, kellel on vaimse tervise probleemid, ei julge sellest oma tööandjatega rääkida. Põhjused, miks ei julgeta probleemi tunnistada endale ega ka teistele, on erinevad. Vaimse tervise esmaabi andmise oskused aitavad kaasa hinnanguliste ja häbimärgistavate hoiakute muutumisele. Teadmised, kuidas mõista, ära tunda ja reageerida vaimse tervise murede korral hoolivalt ning hinnangu vabalt, aitavad vähendada häbimärgitavat suhtumist
  5. Iga inimene peaks vaimse tervise mure korral saama märgatud ja toetatud.Igal inimesel on tutvusringkond, kuhu kuulub ligikaudu sada inimest ning kui igas sellises ringkonnas on vähemalt üks vaimse tervise esmaabi andja, siis see võib vaimse tervise abi korralduses kaasa tuua suure arenguhüppe.

Vaimse tervise esmaabi on konkreetsetest sammudest koosnev õpitav oskus. Vaimse tervise esmaabi andjaid koolitab Peaasi.ee.

Tekst: Gea Ashilevi, Peaasi.ee psühholoog