Nõuanded, kuidas ennetada metsa eksimist

Mets
Foto: Merilin Piirsalu

Metsasaaduste hooaeg on alanud ning tublimad on ilmselt esimese metsaskäigu juba nädalavahetusel ette võtnud. Metsa seenele ja marjule minnes ei pruugi tagasitee leidmine kõige lihtsamate killast olla, seetõttu jagab kindlustusselts Gjensidige nõuandeid, kuidas enda ohutuse eest hea seista ning enne pimedat ikka turvaliselt autoni tagasi jõuda. 

Viimastel aastatel on mõningases languses olnud teated metsa kadunud inimeste kohta, sest väga head teavitustööd, et kadumisi ennetada ning elusid säästa, teeb ka Politsei- ja Piirivalveamet. „Suureks abiks metsa eksinud inimeste leidmisel on ka sotsiaalmeedia, kus aktiivselt kuulutusi edasi jagatakse,“ tõdes Gjensidige Eesti esindaja Raido Kirsiste. Aastas otsib politsei tuhandeid inimesi, kelle asukoht on lühema või pikema aja vältel teadmata. „Enamus otsingutest lahenevad kiiresti ning kõigi puhul pole kindlasti tegemist metsa eksinud seeneliste ja marjulistega,“ sõnas Politsei- ja Piirivalveameti pressiesindaja Britta Sepp.  

Kuigi paljud seenelised ja marjulised armastavad iga aasta metsasaaduseid otsima minna juba tuttavasse kohta, võib siiski tulla ette juhuseid, kus tagasitee otsimine muutub keeruliseks ning suunataju kaob. Suurem osa eksinutest on vanemad inimesed, kuid siiski tuleb ette ka juhuseid, kus kodutee leidmine muutub keeruliseks ka nooremate jaoks. „Kõige mõistlikum oleks metsaskäik ette võtta enne lõunat, kui väljas on valge, siis saab olla kindel, et jõutakse enne pimeda saabumist koju tagasi,“ sõnas Raido Kirsiste.

Kui metsas olles hakkab tekkima tunne, et võid olla eksinud, tuleks tegutseda kohe ja kiirelt, mitte jääda ootama, sest väljas võib kiirelt pimedaks minna ning võib tulla ette ka juhus, kui mobiiltelefoni aku hakkab peagi tühjaks saama. Nii muutub abi otsimine ning inimeste leidmine keerulisemaks. „Metsa minekut planeerides tuleks lähtuda põhimõttest, et peate jääma sinna ööseks. See aitab paremini hinnata seda, et mida peaks metsa kaasa võtma,“ sõnas Britta Sepp.  

Metsa minnes jälgi, et:

  • kaasas oleks laetud mobiiltelefon ning võimalusel ka näiteks akupank; 
  • oled teavitanud lähedasi või naabreid, kuhu plaanite minna ja millal tagasi tulla; 
  • riietuge vastavalt ilmastikule ning kandke võimalikult erksavärvilisi riideid; 
  • veendu, et kaasas on piisavalt vett ning snäkke. 

Kui tunned, et võid olla juba eksinud:

  • püüdke leida metsas kindel suund ja liikuge selle järgi. Kindlat suunda hoides jõuate kas asustuseni või inimtekkeliste rajatisteni (teed, kraavid), kust saate täiendavat abi või kust on teid lihtsam leida; 
  • kui telefon näitab, et levi ei ole, eemalda telefonist SIM kaart. Sellisel juhul otsib telefon lähimat kõneoperaatorit; 
  • kui tunned, et oled siiski eksinud ning koduteed on raske üles leida, helista koheselt 112 numbrile ning kutsu abi.

Tekst: Kindlustusselts Gjensidige