Püsivalt saledaks ja terveks – esimesed sammud

püsivalt saledaks ja terveks

Kuidas omal käel või professionaali abiga saavutada pikaajalisi ja kestvaid tulemusi, soovitud kehakaalu, paranenud tervist ja vähenenud sisemiste rasvade taset? Kuidas muuta ebatervislikud harjumused tervislikeks ja nautida energiaküllasemat elu?

Me kõik oleme erinevad isiksused ja seetõttu tuleb vormisaamisel alustada mõistmisest, kes sa sisimas täpselt oled. Igaühel on oma temperament, isikupära, murede lahendamise võime ja distsiplineeritus, seetõttu vajab igaüks ka iseloomule vastavat lähenemist. Õnneks saame teha veidi üldistusi teadustöö ja kogemuste põhjal ning jagada inimesed nelja peamisse kategooriasse, lähtudes kahest olulisest kriteeriumist: motiveeritusest ja oskustest.

Olenemata sellest, kas vormisaamine võetakse ette omapead või kaasatakse treener/nõustaja, on hea teada oma alguspunkti ja teha targad valikud.

Milline isiksus oled? Neli eri tüüpi

I Väga motiveeritud, heade oskustega – otsi väljakutseid ja õpi ennast kuulama. Lase treeneril delegeerida.

Siia gruppi kuuluvad inimesed, kes on tavaliselt mitmes asjas head ja kes on motiveeritud saamaks paremaks. Sellisele inimtüübile sobib olla iseenda peremees, mitte passiivne kaassõitja. Hästi võiks sobida nõustaja/treeneri või ka enda seatud n-ö koduülesanded ja väljakutsed, mida täita. Soovitav on julgesti ise lisa uurida ja lugeda huvipakkuvate teemade kohta. Väga motiveeritud ja heade oskustega indiviidil on tarvis mõista, et edukuse mõõdupuu on oskus õppida, mõista ja tunnetada, mis töötab tema jaoks kõige paremini. Mida rohkem tegutseda kooskõlas oma sisetundega, seda paremad on tulemused.

II Vähemotiveeritud, heade oskustega – leia tugevad sisemised põhjused muudatusi teha ja tegutse üks samm korraga. Otsi inspireerivat teejuhti.

Olla milleski hea, kuid tunda endas vähest jõudu tegutseda, võib sageli tuleneda sisemisest ja välisest pingest. Tavaliselt kirjeldatakse nii vähemotiveeritud, kuid heade oskustega inimtüüpi. Ilmselt teavad oma tutvusringkonnas kõik kedagi, kes „kunagi oli nii hea laulja/tantsija/kirjutaja”, kuid kes praegu oma talenti ei rakenda.

Sellele inimtüübile ei sobi kriitiline tagasiside ega hüperaktiivne lähenemine. Edasiminekuks on tarvis leida tugevad sisemised põhjused muudatusi teha, sest tüüpilised tellitud treeningkavad ja info tundub neile liiga suure tööna.

Üks võimalus on alustada väikeste sammudega ja keskenduda sisekõne küsimustele vastamisele (nendest allpool pikemalt). Oluline on olla inspireeritud ja tunda progressist rõõmu.

püsivalt saledaks ja terveks

III Väga motiveeritud, väheste oskustega – jaga suur eesmärk perioodilisteks ülesanneteks. Lase treeneril end progresseeruvalt suunata, ära osta endale lühiajalist nn treening-toitumiskava elumuutust.

Entusiastlik ja motiveeritud, kuid piiratud oskustega. Siin kategoorias, tuntakse ennast pidevalt ülemotiveerituna ehk tegutsemistahe on sageli suurem tegelikust võimekusest ja teadmistest. Need on inimesed, kes pidevalt proovivad uusi asju, kuid kellel puudub püsivus.

Tervise alal on tavaline olukord, kus tahetakse kohese teha palju suuri elustiilimuutusi korraga ja see viib üsna tihti kurnatuseni ega tule kasuks pikaajaliste eesmärkide saavutamisele. Mõeldes uusaastalubaduste peale, võib sellist inimtüüpi kohata sageli jaanuaris fitness-klubis. Tal on tellitud uus trenni- ja toitumiskava ning seatud endale suured ootused. Paraku on loobujate hulk väga suur ja õnneks saab seda vältida, kui endaga tuttavaks saada.

Aega ja närvikava aitab säästa, kui jagada peaeesmärk perioodilisteks eesmärkideks ja keskenduda pigem tegevustele kui numbritele. Kui sooviks on kindla numbri võrra kehakaalu kaotada, siis mõistlik on see enda jaoks täpselt lahti mõtestada. Kas õnnelikuks teeb number või reaalne välimus ja enesetunne? Üleliigse rasvakihi kaotamine kõhupiirkonnast ja number väiksematesse riietesse mahtumine on märksa pikemajalisemaid tulemusi andvad miksid.

Näiteks võib võtta ülesandeks jõuda ühe kuu vältel kolm korda nädalas trenni ja seada järgmisel kuul juba uued eesmärgid ning pigem hoiduda ainult kaalunumbri tagaajamisest, sest see ei anna adekvaatset pilti reaalsest progressist ja võib demotiveerida.

Treeneri abi kasutades on soovitatav regulaarselt kohtuda ja progressi hinnata, teha vastavaid muudatusi ja hoida ennast liigsest infomürast.

IV Vähemotiveeritud, väheste oskustega – vali endale sobiv tegutsemiskiirus ja leia sind kõnetavad usaldusväärsed allikad. Lase treeneril end kindlakäeliselt juhtida.

Siia kategooriasse kuuluvad tavaliselt introvertsed, kinnised ja häbelikud inimesed, kellel tuleb olla endaga aus ning mitte otsida suuri loosungeid ja lubadusi, vaid leida usaldusväärsed allikad/juhendajad, mille abil endale sobivas tempos tegutseda. Liiga tormakas tegutsemine on vähemotiveeritud ja väheste oskustega inimtüübi jaoks harilikult suurt eneseületust nõudev ja saab tavaliselt peamiseks takistusteks.

Treeneri valiku puhul on soovitatav eelistada tagasihoidlikuma natuuriga inimest, sest liiga esiletükkiv ja vali juhendaja võib mõjuda pigem pidurdavalt kui abistavalt.

Valmisolek harjumusi muuta – aus hinnang iseendale

„Meid defineerib see, mida me korduvalt teeme. Seega täiuslikkus pole tegu, vaid harjumus.” – Aristoteles.

Saanud oma natuurist täpsema ülevaate, on järgmise sammuna tarvis teada, mis toimub meie sisemaailmas. Töökust trennisaalis ja toidulaua taga aitab tagada täpne arusaam oma sisemistest motivaatoritest ehk milline ikkagi on tegelik soov ja valmisolek muudatusi teha.

Enda jaoks tulebki lahti mõtestada kaks peamist sisekõne küsimust:

kui suur on soov muudatusi teha?

milline on valmisolek tegutseda?

On ju hea teada, kui aldis ollakse uute harjumuste omandamiseks – nii kiiresti või aeglaselt, kui igaühe jaoks õige on. Üks tõhusaid viise harjumusi muuta on esitada avatud küsimusi.

püsivalt saledaks ja terveks

Soov muudatusteks – avatud küsimused

Et selgitada välja oma sisemist tungi trenni teha ja heasse vormi saada, aitavad näiteks järgmised suunavad küsimused

Mida täpselt soovid? Nt „Viis kilo kaalust alla.”,„Kõhusangadest lahti.”,„Hea välja näha.”.

Miks sa seda soovid? Oluline on mõelda oma sisemiste põhjuste peale, mitte sellele, mida teised ütlevad. Nt „Siis ei ole mul piinlik peeglisse vaadata.”, „Ma tunnen ennast paremini.”, Siis kaovad sangad ära.”.

Miks sa pole praeguseks oma eesmärki saavutanud? Nt „Olen laisk ja ma ei tea, millest alustada.”, „Pole raha trenni teha.”, „Kardan jõusaali minna, sest ei tea, mida teha.”.

Mis sind praeguse liikumise ja toitumise juures enim häirib? Nt „Öine näksimine.”, „Pole võhma.”, „Pole motivatsiooni end liigutada.”.

Milliseid lahendusi ise olukorrale näed? Nt „Saada öine näksimine kontrolli alla.”, „Treenida võhma.”, „Leida motivatsiooniallikas enese liigutamiseks nt treeneri näol.”.

Küsimustele vastates on tähtis saada ülevaade reaalsetest soovidest, mis motiveeriks ka vihmase ilmaga õues jooksma ja hoiaks mõtte selge sünnipäeval maiustuste laua ees seistes.

Ideaalide poole pürgides võib alguses tekkida kõik-või-mitte-midagi-tunne. Selle lähenemise asemel soovitan aga elutervemat alati-midagi-suunda. Tuleb ette võtta üks eesmärk korraga, mis peab olema vankumata teostatav (nt kaks korda nädalas trenni jõuda).

Tekst: Mirko Miilits, tervisenõustaja,  www.mirkomiilits.ee

Fotod: Shutterstock.com