Swedbank kutsub osalema noorte liikumis-ja spordiprogrammide taotlusvoorus

Laste sport

Swedbank kuulutas välja taotlusvooru, kuhu oodatakse 23. aprilliks laste ja noorte liikumis-ning spordiprogrammide rahastustaotlusi.

„Praegune eriolukord on pannud ümber mõtestama ka sportimise võimalusi ning spordiklubid pakuvad erinevaid virtuaalseid lahendusi trenni jätkamiseks. Käesolevasse taotlusvooru on oodatud nii uuenduslikud ideed kui ka traditsioonilised laste ja noorte liikumisharjumust edendavad projektid. Viimased saab ellu viia siis, kui oleme eriolukorra seljatanud,“ rääkis Swedbanki toetustegevuste ja koostöösuhete juht Merje Klopets.

Toetusfondi suuruseks on kuni 25 000 eurot ja selle jagamise otsustab komisjon tähtajaks laekunud tingimustele vastavate taotluste vahel. Swedbank korraldab taotlusvooru juba viiendat aastat.

Rahastusele on oodatud kandideerima Eesti laste ning noorte liikumisharjumuste ja spordi edendamisega tegelevad organisatsioonid ja nende juba toimivad või uued programmid ja algatused. Oluline on, et algatusel oleks sihtrühmale senise või tulevikus planeeritud tegevuse tulemusena võimalikult suur mõju. Võimalusel võiksid olla kaasatud erinevad regioonid. Taotlusvoorus ei jagata üldist tegevustoetust.

Rahastusotsustes ollakse paindlikud, lähtutakse reaalsetest vajadustest ning arvestatakse laekuvate taotluste eripäradega. Sellest tulenevalt võib toetust taotleda konkreetsele programmile täies mahus või osaliselt, suurema eelarvega tegevuse mingile osale. Seejuures on oluline, et eelarve oleks võimalikult selgelt esitatud, kulude lõikes hästi arusaadav.

Taotlusankeeti oodatakse täidetud kujul hiljemalt 23. aprilli õhtuks aadressile spordiklubi@swedbank.ee. Samal aadressil saab lisainfot. Toetusotsused teeb Swedbanki töötajatest koosnev komisjon hiljemalt 14. maiks.

Möödunud aastal said taotlusvoorust rahastuse Sõru Merekooli Selts, Elamussport MTÜ, Eesti Võrkpalli Liit, Rapla Korvpallikool, TegevusTe OÜ ja Spordiklubi Barra. Näiteks töötati erivajadustega kooliealistele lastele välja liikumistunni programm ja soetati Sõru Merekoolile uus paat.

Allikas: Swedbank

Foto: Pixabay