Selgusid tunnustusauhinna “Lastega ja lastele” võitjad. Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutus sai ergutusauhinna

Lastega ja Lastele 2023
Foto: Aron Urb

Vabariigi president Alar Karis ja õiguskantsler Ülle Madise õnnitlesid presidendi roosiaias tunnustusauhinna „Lastega ja lastele“ tänavusi võitjaid. Auhindu jagati kümnendat korda.

Lapse suure teo auhinna pälvis Valga Põhikooli õpilane Lisette Lee. Muutuste loojaks pärjati lastemaja teenuse ülesehitaja Anna Frank, elutööpreemia kuulub muusikapedagoog Kaari Sillamaale.

President Alar Karis juhtis lastepäeva tervitussõnades tähelepanu vajadusele olla oma lähedaste jaoks olemas. „Ligiolekust ja keskendumisvõimest jääb üha rohkem puudu. Liiga palju ekraane ja suhtlusvõrke. Need röövivad tähelepanu, kuni ei saagi enam aru, mis on oluline ja mis ebaoluline. Vidinast saab vabandus: ei ole aega, ei ole kohta. Lõpuks on mõned asjad tähtsamad, kui lapse sõna või pilk,“ rääkis riigipea. „Nii kujundame ka vanematena tasapisi oma laste nutisõltuvust. Seda, mida heidame ette lastele, teeme tihti ise, loovutades oma mõtted, sõnad ja ka hinge millelegi muule. Öeldes nõnda ära ka enda vabadusest ja samas ka kohustustest.“

Riigipea tunnustas ka laste inimlikku siirust ja otsekohesust. „Täna saame tõsta pilgud, naeratada kõigile lastele ja tänada neid selle eest, et nad tuletavad meelde inimlikku siirust ja otsekohesust. „Kui saame vanemaks, õpime varjama oma tundeid ja mõtteid. Lapsed seda õnneks veel ei oska,“ sõnas president Karis.

„Täna on au ja rõõm tänada neid lapsi ja täiskasvanuid, kes laste heaks teinud rohkem kui ametijuhend või muu roll nõuab. Suur tänu pühendumuse ja märkamise eest,“ lausus oma kõnes õiguskantsler Ülle Madise. „Mitte ühegi sõna ega teoga ei tohi kahjustada ainustki last ega noort, ka kogemata mitte. Infomüra ja maailma julmus panevad meid kõiki proovile, andkem siis oma parim, et lapsed saaksid kasvada headeks inimesteks; noored oma alles napi elukogemusega oleksid hoitud, et hoitud oleks ka nende au ja väärikus. Üksainuski hoolimatuse tõttu haiget saanud laps on liiga palju,“ meenutas õiguskantsler kuulajatele.

Lastega ja Lastele võitjad aastal 2023

Lapse suure teo auhinna pälvis Lisette Lee – Valga Põhikooli tantsutrupi Lee looja ja juht. Nelja aasta eest loodud tantsutrupp on lisaks suurepärasele tantsuoskusele tuntud selle poolest, et tantsud tehakse ühiselt ning need räägivad noortele olulistest teemadest: enese leidmisest ja väärtustamisest ning julgusest olla mina ise. Tantsutunni alguses kogunevad noored vestlusringi ja räägivad üksteisele, kuidas neil päriselt läheb. Noored hoiavad ja usaldavad Lisettet ning julgevad talle oma muredest rääkida. Mitmed noored on tänu Lisettele avatumaks ja julgemaks muutunud.

Lisaks tantsutrupile juhib Lisette Valga nelipühilaste koguduses juba kuus aastat noortebändi, teeb Valga Gümnaasiumis taskuhäälingut „Selge pilt“ ning juhib Roosifestivali päeva Kaagjärve mõisas. Aktiivse meele ja hooliva suhtumisega on Lisette teistele noortele suureks eeskujuks.

Muutuste looja on Anna Frank – lastemaja teenuse ülesehitaja ja juht. Eestis on avatud neli laste vajadustele vastavat lastemaja, kust saavad vajalikku tuge ja abi nii seksuaalselt väärkoheldud lapsed kui ka need lapsed, kes on oma käitumisega teisi lapsi kahjustanud. Tänu Anna ja tema kolleegide pühendunud tööle on lastemajadest praeguseks abi saanud juba üle tuhande lapse.

Lisaks lastemajade juhtimisele ja arendamisele on Anna kirglik eestkõneleja lastevastase seksuaalvägivalla vastu võitlemise ja laste seksuaalkasvatuse teemal. Tänu Annale on hakatud neile keerulistele teemadele rohkem tähelepanu pöörama.

Elutööpreemia laureaat on Kaari Sillamaa. Kaari Sillamaa elutööks on Kaunite Kunstide Kool, mis alustab sel sügisel juba kolmekümnendat õppeaastat. Kaari Sillamaa on oma inimlikkuse, pühendumuse ja hoolega teinud sellest koolist koha, kuhu lapsed tulevad alati rõõmu ja innuga. Koha, kus kõik tunnevad end hästi ja oodatuna. Koha, kus üksteist toetatakse ja tuntakse rõõmu ühisest tegutsemisest.

Kaari Sillamaa on kirjutanud laule nii kooliõpikute kui ka oma kooli õpilaste tarvis. Kaunite Kunstide Kool ja selle muusikateatrid on tema loomingu esimesed ja parimad interpreedid. Kaari juhitud koolis õpivad lapsed ja noored end paremini väljendama ja suhtlema, vabanevad hirmust avaliku esinemise ees, harjuvad teistega arvestama, õpivad looma ja hindama teiste loomingut.

Kaari Sillamaa panust laste ja noorte vaba aja korraldamisse ning muusikalisse haridusse ei ole võimalik ülehinnata.

Laste- ja noortežürii tunnustas Peep Tarret. Peep Tarre on Audru laste ja noorte heaks tegutsenud terve oma elu. Tema eestvedamisel on Audru noortel võimalus osaleda vallavolikogu töös. Tänu Peebule on noortel Audrus oma ruum ja mängukoht – Noortekas.

Kakskümmend neli aastat tagasi loodi tema algatusel Audru Lastekaitse Ühing, mis tegutseb Peebu juhtimisel tänase päevani. Ühing on juhtinud Audrus lastekaitsepäevade tähistamist ning pakkunud lastele võimalust osaleda mitmesugustes laagrites. Ühing on korraldanud ka lasteaiaõpetajatele vajalikke koolitusi.

Kõige olulisem on aga see, et Peep on märganud ja toetanud abi vajavaid lapsi: ta on aidanud peresid majanduslikult, vajadusel sõidutanud lapsi trenni, kooli või laagritesse. Mõnikord on ta olnud ainus täiskasvanu, kes on last raskel hetkel julgustanud ja toetanud.

Ergutusauhind läks Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutusele. Ergutusauhind anti välja esmakordselt – selleks, et ergutada spordiorganisatsioone tegelema senisest põhjalikumalt laste turvalisusega spordis. Aina rohkem räägitakse sellest, et spordiga seotud vaidluste ennetamine ja lahendamine on keeruline, et mitte öelda võimatu. Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutus on asunud välja töötama reegleid, mille järgi saaks spordiga seotud vaidlusi lahendada ja tagada laste ning treenerite turvalisus.

Võitjatele sai osaks kunstniku ja lasteraamatute illustraatori Kristi Kangilaski joonistatud pilt.

Tunnustusauhinda annavad välja kaheksa laste heaolu väärtustavat organisatsiooni: MTÜ Eesti Asenduskodu Töötajate Liit, MTÜ Eesti Lasterikaste Perede Liit, MTÜ Lastekaitse Liit, MTÜ Oma Pere, MTÜ SEB Heategevusfond, Sotsiaalkindlustusamet, Vabariigi Presidendi Kantselei ja Õiguskantsleri Kantselei.

Fotogalerii (Aron Urbi fotod): https://president.ee/et/meediakajastus/fotod/1095-lastega-ja-lastele-tunnustusauhinna-tseremoonia-roosiaias

Tunnustusauhinna seniste laureaatidega saab tutvuda õiguskantsleri kodulehel:
www.oiguskantsler.ee/et/tunnustusauhind-lastega-ja-lastele.

Allikas: Vabariigi Presidendi Kantselei