PlayGreeni projekt kogub hoogu

PlayGreen

Eesti Jalgpalli Liit (EJL) võtab osa üleeuroopalisest projektist PlayGreen, mille eesmärk on muuta spordiüritused keskkonnasõbralikumaks. Esimest korda sai kokku töögrupp, kes hakkab välja mõtlema ja ellu viima projektiga seotud tegevusi.

PlayGreeni laiem eesmärk on muuta spordiürituste korraldus rohelisemaks ja keskkonnasäästlikumaks kaasates vabatahtlikke, kes pakuvad välja ning viivad ellu jätkusuutlikke lahendusi. Lisaks Eestile võtavad projektist osa ka Malta alaliit ja Belgia jalgpalliliidu flaami allüksus. Iga osalev alaliit valis endale sobiva ürituse, mille raames projekti toiminguid läbi viiakse ning hiljem ka tegevusi ja tulemusi analüüsitakse. Eestis saab selleks olema 23. mail toimuv klubijalgpalli pidupäev.

Möödunud nädalal sai esimest korda kokku töögrupp, et üksteisega tutvuda ja ideid jagada. „Olen pärast esimest kokkusaamist positiivselt meelestatud. Tänapäeval on paljud inimesed keskkonna teemadel väga teadlikud ja oskavad kaasa rääkida. Esimene koosolek oli tutvustav, kus vahetasime ideid ja arutasime erinevate lahenduste üle. Koosistumine oli informatiivne ning saime häid mõtteid, kuidas edasi liikuda. Järgmisena on plaanis kokku panna konkreetsed tegevuskavad ning järgmist korda kohtume uuesti märtsis,” sõnas EJLi vabatahtlike ja PlayGreen projekti koordinaator Juta Petersoo.

Kõik, kes soovivad ideid jagada või PlayGreen algatuses kaasa lüüa, saavad kirjutada e-posti aadressil vabatahtlikud@jalgpall.ee.

Allikas: EJLi pressiteenistus

Foto: Brit Maria Tael